خانه پارالاکس

علاقمندی های ما

Text-to-speech function is limited to 100 characters

 • ( ! ) Notice: Undefined index: loop in /datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/woocommerce.php on line 2225
  Call Stack
  #TimeMemoryFunctionLocation
  10.0001359840{main}( ).../index.php:0
  20.0002360528require( '/datas/atashba2/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
  31.014529435256require_once( '/datas/atashba2/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
  41.020629420968include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/index.php' ).../template-loader.php:74
  51.379332009232do_action( ).../index.php:19
  61.379332009608WP_Hook->do_action( ).../plugin.php:453
  71.379332009608WP_Hook->apply_filters( ).../class-wp-hook.php:310
  81.379932010888yit_primary_content( ).../class-wp-hook.php:286
  91.379932010888yit_get_template( ).../functions-template.php:329
  101.380032011392include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/primary/content.php' ).../functions-core.php:120
  111.380432011992do_action( ).../content.php:33
  121.380432012368WP_Hook->do_action( ).../plugin.php:453
  131.380432012368WP_Hook->apply_filters( ).../class-wp-hook.php:310
  141.380432013496yit_content_loop( ).../class-wp-hook.php:286
  151.380432013496yit_get_template( ).../functions-template.php:347
  161.380532014232include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/primary/loop/loop.php' ).../functions-core.php:120
  171.382732015408the_content( ).../loop.php:53
  181.383032027696apply_filters( ).../post-template.php:240
  191.383032028096WP_Hook->apply_filters( ).../plugin.php:203
  201.386932058296do_shortcode( ).../class-wp-hook.php:286
  211.387832087904preg_replace_callback ( ).../shortcodes.php:197
  221.395532298408do_shortcode_tag( ).../shortcodes.php:197
  231.395532298408vc_do_shortcode( ).../shortcodes.php:319
  241.395532298408WPBakeryShortCode_VC_Row->output( ).../helpers.php:1311
  251.395532290384WPBakeryShortCode_VC_Row->content( ).../shortcodes.php:570
  261.395532290384WPBakeryShortCode_VC_Row->loadTemplate( ).../vc-row.php:35
  271.395732307296include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_row.php' ).../shortcodes.php:478
  281.396032309632wpb_js_remove_wpautop( ).../vc_row.php:156
  291.396132309632do_shortcode( ).../helpers.php:236
  301.396232324344preg_replace_callback ( ).../shortcodes.php:197
  311.396332325344do_shortcode_tag( ).../shortcodes.php:197
  321.396332325808vc_do_shortcode( ).../shortcodes.php:319
  331.396332325808WPBakeryShortCode_VC_Column->output( ).../helpers.php:1311
  341.396332317744WPBakeryShortCode_VC_Column->content( ).../shortcodes.php:570
  351.396332317744WPBakeryShortCode_VC_Column->loadTemplate( ).../shortcodes.php:458
  361.396432334656include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_column.php' ).../shortcodes.php:478
  371.396732336520wpb_js_remove_wpautop( ).../vc_column.php:94
  381.396832336520do_shortcode( ).../helpers.php:236
  391.396932350608preg_replace_callback ( ).../shortcodes.php:197
  401.397032351536do_shortcode_tag( ).../shortcodes.php:197
  411.397032353168YIT_Shortcodes->add_shortcode( ).../shortcodes.php:319
  421.397632372456include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/shortcodes/show_products.php' ).../yit-shortcodes.php:373
  431.418832585480wc_get_template( ).../show_products.php:157
  441.419132586488include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/woocommerce/content-product.php' ).../wc-core-functions.php:249
  451.419132586536wc_product_class( ).../content-product.php:46
  461.419132586536wc_get_product_class( ).../wc-template-functions.php:687
  471.419132585840apply_filters( ).../wc-template-functions.php:599
  481.419132586240WP_Hook->apply_filters( ).../plugin.php:203
  491.419332587392yit_wc_product_post_class( ).../class-wp-hook.php:286

  ( ! ) Notice: Undefined index: loop in /datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/woocommerce.php on line 2228
  Call Stack
  #TimeMemoryFunctionLocation
  10.0001359840{main}( ).../index.php:0
  20.0002360528require( '/datas/atashba2/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
  31.014529435256require_once( '/datas/atashba2/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
  41.020629420968include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/index.php' ).../template-loader.php:74
  51.379332009232do_action( ).../index.php:19
  61.379332009608WP_Hook->do_action( ).../plugin.php:453
  71.379332009608WP_Hook->apply_filters( ).../class-wp-hook.php:310
  81.379932010888yit_primary_content( ).../class-wp-hook.php:286
  91.379932010888yit_get_template( ).../functions-template.php:329
  101.380032011392include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/primary/content.php' ).../functions-core.php:120
  111.380432011992do_action( ).../content.php:33
  121.380432012368WP_Hook->do_action( ).../plugin.php:453
  131.380432012368WP_Hook->apply_filters( ).../class-wp-hook.php:310
  141.380432013496yit_content_loop( ).../class-wp-hook.php:286
  151.380432013496yit_get_template( ).../functions-template.php:347
  161.380532014232include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/primary/loop/loop.php' ).../functions-core.php:120
  171.382732015408the_content( ).../loop.php:53
  181.383032027696apply_filters( ).../post-template.php:240
  191.383032028096WP_Hook->apply_filters( ).../plugin.php:203
  201.386932058296do_shortcode( ).../class-wp-hook.php:286
  211.387832087904preg_replace_callback ( ).../shortcodes.php:197
  221.395532298408do_shortcode_tag( ).../shortcodes.php:197
  231.395532298408vc_do_shortcode( ).../shortcodes.php:319
  241.395532298408WPBakeryShortCode_VC_Row->output( ).../helpers.php:1311
  251.395532290384WPBakeryShortCode_VC_Row->content( ).../shortcodes.php:570
  261.395532290384WPBakeryShortCode_VC_Row->loadTemplate( ).../vc-row.php:35
  271.395732307296include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_row.php' ).../shortcodes.php:478
  281.396032309632wpb_js_remove_wpautop( ).../vc_row.php:156
  291.396132309632do_shortcode( ).../helpers.php:236
  301.396232324344preg_replace_callback ( ).../shortcodes.php:197
  311.396332325344do_shortcode_tag( ).../shortcodes.php:197
  321.396332325808vc_do_shortcode( ).../shortcodes.php:319
  331.396332325808WPBakeryShortCode_VC_Column->output( ).../helpers.php:1311
  341.396332317744WPBakeryShortCode_VC_Column->content( ).../shortcodes.php:570
  351.396332317744WPBakeryShortCode_VC_Column->loadTemplate( ).../shortcodes.php:458
  361.396432334656include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_column.php' ).../shortcodes.php:478
  371.396732336520wpb_js_remove_wpautop( ).../vc_column.php:94
  381.396832336520do_shortcode( ).../helpers.php:236
  391.396932350608preg_replace_callback ( ).../shortcodes.php:197
  401.397032351536do_shortcode_tag( ).../shortcodes.php:197
  411.397032353168YIT_Shortcodes->add_shortcode( ).../shortcodes.php:319
  421.397632372456include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/shortcodes/show_products.php' ).../yit-shortcodes.php:373
  431.418832585480wc_get_template( ).../show_products.php:157
  441.419132586488include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/woocommerce/content-product.php' ).../wc-core-functions.php:249
  451.419132586536wc_product_class( ).../content-product.php:46
  461.419132586536wc_get_product_class( ).../wc-template-functions.php:687
  471.419132585840apply_filters( ).../wc-template-functions.php:599
  481.419132586240WP_Hook->apply_filters( ).../plugin.php:203
  491.419332587392yit_wc_product_post_class( ).../class-wp-hook.php:286

  ( ! ) Notice: Undefined index: loop in /datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/woocommerce.php on line 2228
  Call Stack
  #TimeMemoryFunctionLocation
  10.0001359840{main}( ).../index.php:0
  20.0002360528require( '/datas/atashba2/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
  31.014529435256require_once( '/datas/atashba2/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
  41.020629420968include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/index.php' ).../template-loader.php:74
  51.379332009232do_action( ).../index.php:19
  61.379332009608WP_Hook->do_action( ).../plugin.php:453
  71.379332009608WP_Hook->apply_filters( ).../class-wp-hook.php:310
  81.379932010888yit_primary_content( ).../class-wp-hook.php:286
  91.379932010888yit_get_template( ).../functions-template.php:329
  101.380032011392include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/primary/content.php' ).../functions-core.php:120
  111.380432011992do_action( ).../content.php:33
  121.380432012368WP_Hook->do_action( ).../plugin.php:453
  131.380432012368WP_Hook->apply_filters( ).../class-wp-hook.php:310
  141.380432013496yit_content_loop( ).../class-wp-hook.php:286
  151.380432013496yit_get_template( ).../functions-template.php:347
  161.380532014232include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/primary/loop/loop.php' ).../functions-core.php:120
  171.382732015408the_content( ).../loop.php:53
  181.383032027696apply_filters( ).../post-template.php:240
  191.383032028096WP_Hook->apply_filters( ).../plugin.php:203
  201.386932058296do_shortcode( ).../class-wp-hook.php:286
  211.387832087904preg_replace_callback ( ).../shortcodes.php:197
  221.395532298408do_shortcode_tag( ).../shortcodes.php:197
  231.395532298408vc_do_shortcode( ).../shortcodes.php:319
  241.395532298408WPBakeryShortCode_VC_Row->output( ).../helpers.php:1311
  251.395532290384WPBakeryShortCode_VC_Row->content( ).../shortcodes.php:570
  261.395532290384WPBakeryShortCode_VC_Row->loadTemplate( ).../vc-row.php:35
  271.395732307296include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_row.php' ).../shortcodes.php:478
  281.396032309632wpb_js_remove_wpautop( ).../vc_row.php:156
  291.396132309632do_shortcode( ).../helpers.php:236
  301.396232324344preg_replace_callback ( ).../shortcodes.php:197
  311.396332325344do_shortcode_tag( ).../shortcodes.php:197
  321.396332325808vc_do_shortcode( ).../shortcodes.php:319
  331.396332325808WPBakeryShortCode_VC_Column->output( ).../helpers.php:1311
  341.396332317744WPBakeryShortCode_VC_Column->content( ).../shortcodes.php:570
  351.396332317744WPBakeryShortCode_VC_Column->loadTemplate( ).../shortcodes.php:458
  361.396432334656include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_column.php' ).../shortcodes.php:478
  371.396732336520wpb_js_remove_wpautop( ).../vc_column.php:94
  381.396832336520do_shortcode( ).../helpers.php:236
  391.396932350608preg_replace_callback ( ).../shortcodes.php:197
  401.397032351536do_shortcode_tag( ).../shortcodes.php:197
  411.397032353168YIT_Shortcodes->add_shortcode( ).../shortcodes.php:319
  421.397632372456include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/shortcodes/show_products.php' ).../yit-shortcodes.php:373
  431.418832585480wc_get_template( ).../show_products.php:157
  441.419132586488include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/woocommerce/content-product.php' ).../wc-core-functions.php:249
  451.419132586536wc_product_class( ).../content-product.php:46
  461.419132586536wc_get_product_class( ).../wc-template-functions.php:687
  471.419132585840apply_filters( ).../wc-template-functions.php:599
  481.419132586240WP_Hook->apply_filters( ).../plugin.php:203
  491.419332587392yit_wc_product_post_class( ).../class-wp-hook.php:286
  class="has-post-thumbnail grid col-sm-4 col-xs-4 product type-product post-3388 status-publish first instock product_cat-138 product_cat-125 product_cat-158 product_tag-160 product_tag-159 shipping-taxable purchasable product-type-simple">

  کیپد LED پارادوکس مدل K636

  795,000 تومان
  4.00 از 5

  کیپد K636 دزدگیر پارادوکس     پشتیبانی‌ از حالت StayD     با امکان نمایش وضعیت ۱ پارتیشن     نمایش وضعیت ۱۰…

 • ریموت کنترل پارادوکس مدل REM3

  1,573,000 تومان
  3.00 از 5

  ریموت کنترل REM3 دزدگیر پارادوکس طراحی زیبا و کاربردی فعال و غیر فعال کردن هر کدام از پارتیشن دزدگیر به…

 • کیپد بی سیم LED پارادوکس مدل K37

  2,144,000 تومان
  4.00 از 5

  کیپد وایرلس k37 دزدگیر پارادوکس      اعلام وضعیت زون‌ها در زمان واقعی‌     نمایش وضعیت ۳۲ زون در ۲ پارتیشن…

 • کنترل پنل 32 زون پارادوکس مدل SP5500

  1,472,000 تومان
  2.60 از 5

  پشتیبانی از مد STAYD دارای گذرگاه توسعه چهار سیمه قابلیت توسعه تا 32 زون قابلیت توسعه تا شانزده PGM دارای…

علاقمندی های ما

علاقمندی های ما

 • دستگاه ضبط تصویر16 کانال مدل HCVR7216A-S3

  تومان
  2.51 از 5

  16CH 1080P real Time CVI Recorder H.264+/H.264 dual-stream video compression 16CH Playback Tribrid (IP+CVI+Analgue) N+M [16+8 IP up to 5…

 • دوربین سقفی مدل HAC-HDW1200R-M داهوا

  تومان
  2.55 از 5

  1/2.7" 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 3.6mm fixed lens Max. IR LEDs length 30m, Smart IR IP67,…

 • تلفن کننده دزدگیر سیم کارتی کلاسیک G1 PLUS

  795,000 تومان
  2.49 از 5

  تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر کلاسیک CLASSIC G1 PLUS دارای ارسال پیامک متناسب با نوع تحریک (متن قابل تغییر) روشن…

 • سنسور تشخیص حرکت بیسیم کلاسیک FOX2

  296,000 تومان
  1.00 از 5

  Wireless Motion Detector Classic FOX2 سنسور تشخیص حرکت بیسیم کلاسیک مدل FOX2 امکان ست شدن روی زون 2 و 3…

 • آژیر فلاشر پارادوکس مدل PH506

  887,000 تومان
  2.33 از 5

  آژیر فلاشر دزدگیر پارادکس مدل PH506 شدت صوت 115 دسی بل می باشد. ولتاژ مصرفی 12 ولت DC جریان مصرفی…

 • آژیر فلاشر پارادوکس مدل PH501

  651,000 تومان
  2.50 از 5

  آژیر فلاشر دار دزدگیر پارادوکس 501 داشتن باتری داخلی جهت جلوگیری از خرابکاری در سیم کشی دزدگیر دارای باتری داخای…